Stano Barta – Záhrada s krehkým šťastím, kombinovaná technika na plátne, 2021

Stano-Barta-Záhrada-s-krehkým-šťastím-kombinovaná-technika-na-plátne-figuralna-malba

Stano Barta – Záhrada s krehkým šťastím, kombinovaná technika na plátne, 100 x 80 cm, 2021