Miroslav Kotora – Kostolianska zmrzlina 2, akryl na plátne, 2020

Miroslav-Kotora-Kostolianska-zmrzlina-2-akryl-na-plátne-figuralna-malba

Miroslav Kotora – Kostolianska zmrzlina 2, akryl na plátne, 80 x 80 cm, 2020