Norbert Judt – Čakanie na vlak, kombinovaná technika na plátne, 2015

Norbert-Judt-Čakanie-na-vlak-kombinovaná-technika-na-plátne-umelecke-dielo

Norbert Judt – Čakanie na vlak, kombinovaná technika na plátne, 60 x 80 cm, 2015