Stano Barta – Čaj o piatej, kombinovaná technika na plátne

Stano-Barta-Čaj-o-piatej-kombinovaná-technika-na-plátne-dielo-galeria

Stano Barta – Čaj o piatej, kombinovaná technika na plátne, 100 x 75 cm