Fero Kučo – Vesmírna záhrada, olej a špeciálna technika na plátne

Fero-Kučo-Vesmírna-záhrada-olej-a-špeciálna-technika-na-plátne-slovensky-umelec

Fero Kučo – Vesmírna záhrada, olej a špeciálna technika na plátne, 100 x 100 cm