Peter Klimek – Napršané kone 3, kombinovaná technika – lavírovaná kresba, na papieri, 83 x 58 cm, 2004-2005

Peter-Klimek-Napršané-kone-3-kombinovaná-technika-lavírovaná-kresba-na-papieri-galeria-umenia

Peter Klimek – Napršané kone 3, kombinovaná technika – lavírovaná kresba, na papieri, 83 x 58 cm, 2004-2005