Viera Černáková – Vesmírna geometria 2, Individuálna textilná technika – špagát, 2012

Viera-Černáková-Vesmírna-geometria-2-Individuálna-textilná-technika-dielo

Viera Černáková – Vesmírna geometria 2, Individuálna textilná technika – špagát, 16 x 16 x 24 cm, 2012