Viera Černáková – Večné puto, Individuálna textilná technika – špagát, meď a malachit, 2006

Viera-Černáková-Večné-puto-Individuálna-textilná-technika-galeria

Viera Černáková – Večné puto, Individuálna textilná technika – špagát, meď a malachit, 15 x 20 x 15 cm, 2006