Viera Černáková – Dva princípy, Individuálna textilná technika – použitie rôznych druhov špagátu a medi, 2003

Viera-Černáková-Dva-princípy-Individuálna-textilná-technika-použitie-rôznych-druhov-špagátu-a-medi

Viera Černáková – Dva princípy, Individuálna textilná technika – použitie rôznych druhov špagátu a medi, 20 x 15 x 15 cm, 2003