Norbert Judt – Lepšie časy, kombinovaná technika na plátne, 2020

Norbert-Judt-Lepšie-časy-kombinovaná-technika-na-plátne-umelecke-dielo

Norbert Judt – Lepšie časy, kombinovaná technika na plátne, 50 x 70 cm, 2020