Stano Barta – Zátišie s nebezpečenstvom, kombinovaná technika na plátne, 2019

Stano-Barta-Zátišie-s-nebezpečenstvom-kombinovaná-technika-na-plátne-slovensky-maliar

Stano Barta – Zátišie s nebezpečenstvom, kombinovaná technika na plátne, 100 x 80 cm, 2019