Stano Barta – Japonka s červenou opicou, kombinovaná technika na plátne, 2005

Stano-Barta-Japonka-s-červenou-opicou-kombinovaná-technika-na-plátne-predaj-obrazov

Stano Barta – Japonka s červenou opicou, kombinovaná technika na plátne, 56 x 46 cm, 2005