Rastislav Kotal – Po kúpeli, kombinácia techník, 2014

Rastislav-Kotal-Po-kúpeli-kombinácia-techní

Rastislav Kotal – Po kúpeli, kombinácia techník, 52 x 41 cm, 75 x 63,5 cm, 2014