Emília Esther Ksenzsighová – Jar prichádza, z cyklu Šíra rovina, olej na plátne, 2018

Emília Esther Ksenzsighová – Jar prichádza, z cyklu Šíra rovina, olej na plátne, 60 x 100 cm, 2018