Vladimír Semančík – Výber z tvorby

plagat Semancik, Strana 1

Pozývame Vás na výstavu jedného z našich autorov

Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky a autor Vás pozývajú na otvorenie výstavy Vladimír Semančík – Výber z tvorby, 24. februára 2017 (piatok) o 16.00 hod. Centrum ukrajinskej kultúry, Ul. Janka Borodáča 5, Prešov. Výstava potrvá do 31. marca 2017

vladimir semancik

Vladimír Semančík

Maliar, sochár, rezbár, reštaurátor. Narоdil sa 26. mája 1955 v Komarovke (Ľvovská oblasť, Ukrajina). V roku 1970 ukončil Strednú umeleckú školu so zameraním na výrobu umeleckého nábytku a reštaurovanie starožitného nábytku. Okrem maľovania sa zaoberal aj plastikou a tvorbou plagátov. V roku 1978 sa spolu s rodinou presťahoval na Slovensko. Za svoju tvorbu získal celý rad ocenení. Bol účastníkom mnohých medzinárodných maliarskych a sochárskych plenérov a výstav. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Nemecku, Holandsku, Taliansku, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku ale aj v USA, Japonsku, Austrálii. Maľuje krajinky, zátišia, portréty, architektúru. Využíva najmä techniku olejomaľby ale aj kombinované techniky, reštauruje obrazy, rámy a starožitný nábytok. Žije a tvorí v Prešove.

Володимир Семанчик

Художник, скульптор, різьбяр, реставратор. Народився 26 травня 1955 року в Комарівці (Львівська область, Україна). В 1970 році закінчив Середню художню школу з спрямуванням на виробництво художніх меблів тареставрування антикварних меблів. Крім малювання займався також пластикою та афішами. В 1978 разом з родиною переселився в Словаччину. За свою творчість здобув ряднагород. Був учасником багатьох міжнародних малярських та скульпторських пленерів і виставок. Його твори знаходяться в приватних колекціях в Німеччині, Нідерландах, Італії, Великобританії, Швейцарії, Австрії, Франції, але також в США, Японії, Австралії. Творить пейзажі, натюрморти, портрети, архітектуру. Працює, зокрема, технікою олії, алей комбінованою технікою, реставрує картини, рами та антикварні меблі. Живе і творить у Пряшеві.

vladimir semancik, vernisaz vystavy vladimir semancik, vernisaz vystavy vladimir semancik, vernisaz vystavy vladimir semancik, vernisaz vystavy vladimir semancik, vernisaz vystavy Vladimír Semančík Vladimír Semančík Vladimír Semančík - Výber z tvorby